תנ"ך - משלי פרק א פסוק כ - חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...