תנ"ך - משלי פרק א פסוק כא - בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...