תנ"ך - משלי פרק א פסוק ו - להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...