תנ"ך - ספר משלי פרק י

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים