תנ"ך - משלי שלמה פ
בן חכם ישמח־אב ובן כסיל תוגת אמו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...