תנ"ך - מכסה שנאה שפתי־שקר ומוצא דבה הוא כסיל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...