תנ"ך - משלי פרק יא פסוק ה - צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...