תנ"ך - משלי פרק יא פסוק ח - צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...