תנ"ך - ספר משלי פרק יב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים