תנ"ך - משלי פרק יב פסוק יז - יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...