תנ"ך - ספר משלי פרק יג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים