תנ"ך - תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...