תנ"ך - משלי פרק יג פסוק כב - טוב ינחיל בני־בנים וצפון לצדיק חיל חוטא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...