תנ"ך - ספר משלי פרק יד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים