תנ"ך - משלי פרק יד פסוק א - חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...