תנ"ך - משלי פרק יד פסוק י - לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא־יתערב זר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...