תנ"ך - משלי פרק יד פסוק כא - בז־לרעהו חוטא ומחונן עניים ענוים אשריו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...