תנ"ך - משלי פרק יד פסוק ו - בקש־לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...