תנ"ך - משלי פרק יד פסוק ז - לך מנגד לאיש כסיל ובל־ידעת שפתי־דעת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...