תנ"ך - ספר משלי פרק טו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים