תנ"ך - משלי פרק טו פסוק ב - לשון חכמים תיטיב דעת ופי כסילים יביע אולת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...