תנ"ך - מאור־עינים ישמח־לב שמועה טובה תדשן־עצם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...