תנ"ך - ספר משלי פרק טז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים