תנ"ך - ספר משלי פרק יז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים