תנ"ך - משלי פרק יז פסוק י - תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...