תנ"ך - ספר משלי פרק יח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים