תנ"ך - משלי פרק יח פסוק יח - מדינים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...