תנ"ך - משלי פרק יח פסוק ז - פי־כסיל מחתה־לו ושפתיו מוקש נפשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...