תנ"ך - ספר משלי פרק יט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים