תנ"ך - שמר מצוה שמר נפשו בוזה דרכיו יומת ימות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...