תנ"ך - ספר משלי פרק ב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים