תנ"ך - משלי פרק כ פסוק יז - ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא־פיהו חצץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...