תנ"ך - משלי פרק כ פסוק ב - נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...