תנ"ך - משלי פרק כ פסוק כט - תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...