תנ"ך - משלי פרק כ פסוק ה - מים עמקים עצה בלב־איש ואיש תבונה ידלנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...