תנ"ך - ספר משלי פרק כא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים