תנ"ך - משלי פרק כא פסוק יב - משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...