תנ"ך - משלי פרק כא פסוק כא - רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...