תנ"ך - משלי פרק כא פסוק כד - זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...