תנ"ך - ספר משלי פרק כב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים