תנ"ך - משלי פרק כב פסוק טו - אולת קשורה בלב־נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...