תנ"ך - משלי פרק כב פסוק כח - אל־תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...