תנ"ך - משלי פרק כב פסוק ו - חנך לנער על־פי דרכו גם כי־יזקין לא־יסור ממנה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...