תנ"ך - ספר משלי פרק כג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים