תנ"ך - משלי פרק כג פסוק יג - אל־תמנע מנער מוסר כי־תכנו בשבט לא ימות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...