תנ"ך - משלי פרק כג פסוק יד - אתה בשבט תכנו ונפשו משאול תציל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...