תנ"ך - ספר משלי פרק כד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים