תנ"ך - משלי פרק כד פסוק כד - אמר׀ לרשע צדיק אתה יקבהו עמים יזעמוהו לאמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...