תנ"ך - משלי פרק כד פסוק כה - ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת־טוב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...