תנ"ך - ספר משלי פרק כה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים